Diensten

DeliaLouiseFotografie-55

Administratie

Bij ondernemen draait het om inzicht. Het is daarbij van belang dat de administratie is bijgewerkt en van goede kwaliteit is. Wij kunnen je dat helemaal uit handen nemen, of je daarbij begeleiden en adviseren. Als basis gebruiken wij Yuki, maar ook met andere financiële pakketten hebben we ruime ervaring. Ongeacht jouw financiële software streven wij naar een zo hoog mogelijke mate van automatisering, zodat je als ondernemer altijd grip en inzicht houdt.

Jaarrekening

Een jaarrekening is meer dan een administratieve verplichting. Bij Numlock geloven we in het proces waardoor de jaarrekening tot stand komt. Heb je als ondernemer je financiën onder controle, dan is de jaarrekening niet alleen een product van een administratief proces, maar de basis voor de vertaalslag tussen die cijfers en de actualiteit van de dag en hoe je hier als ondernemer op kunt inspelen.

 

Salarisadministratie

Salarisadministratie vergt tijd, kennis en ervaring die je als ondernemer misschien niet hebt. Wij verzorgen jouw salarisadministratie, zodat je daar geen omkijken naar hebt. Zo weet je zeker dat jouw medewerkers het juiste salaris ontvangen.

 

Omdat we zijn aangesloten bij de NBA, de NOVAK en de SRA, bent u altijd gegarandeerd van een hoogwaardige kwaliteit.

 

DeliaLouiseFotografie-37
DeliaLouiseFotografie-42

Financiële planning

Je bent je als ondernemer meestal goed bewust van inkomsten en uitgaven. Maar ben je ook op de hoogte van de invloed van jouw inkomsten en uitgaven op de langere termijn?

-Hoe gaat jouw vermogens- en inkomenspositie zich naar verwachting ontwikkelen?

-Wat als je arbeidsongeschikt raakt of onverhoopt komt te overlijden?

-Welke invloed heeft het overlijden op het vermogen van de nabestaanden?

-Of kan je al tijdens jouw leven starten met het schenken van vermogen ter besparing van toekomstige erfbelasting?

Ook jouw pensioenplannen zijn van belang: wat wil je nog doen of hoe lang wil je nog werken? Hoeveel vermogen heb je hiervoor nodig? Kortom: overzie je jouw financiën in de toekomst?

Koop- of verkoop van de onderneming

Een bedrijfsovername is een complexe aangelegenheid die vaak een flinke voorbereiding vraagt. Allereerst is er vaak de keuze tussen verkoop aan een externe partij, of verkoop of schenking binnen familieverband. Samen kijken we niet alleen naar de juridische, fiscale en financiële belangen, maar ook naar de emotionele aspecten die meespelen. Wij helpen je antwoorden te vinden op vragen als:

-Is mijn beoogde opvolger geschikt?

-Hoe ga ik om met kinderen die (g)een rol in het bedrijf hebben of willen?

-Hoe zorg ik voor een eerlijke verdeling onder mijn kinderen?

-Wat zijn de risico’s van een bedrijfsoverdracht binnen de familie?

-Wat houden de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) precies in voor mij?

-En houd ik wel voldoende over voor mijn pensioen?

DeliaLouiseFotografie-40
DeliaLouiseFotografie-39

Fiscale aangiftes

Wij verzorgen alle mogelijk fiscale aangiftes, zowel privé als van jouw onderneming. Als kantoor zijn we aangesloten bij “Horizontaal Toezicht”. Dat houdt in dat de aangiftes sneller door de Belastingdienst worden verwerkt, omdat de Belastingdienst weet dat ze kan vertrouwen op de kwaliteit van de door ons opgestelde aangiftes.

Prognose

De vertaalslag tussen jouw cijfers en de actualiteit van de dag en hoe je hier als ondernemer op kunt inspelen is het uitgangspunt van een goede prognose. Een prognose geeft de richting aan waar je als ondernemer naar toe wilt. Wij helpen je bij het maken van de vertaalslag van jouw situatie naar een haalbare doelstelling.

 

Structuur in je bedrijf brengen en herstructurering

Als ondernemer ben je eigenlijk altijd bezig met groei en vooruitgang. Je wilt een nieuw pand kopen, een nieuwe activiteit ontplooien, nieuwe markten aanboren, personeel aannemen of een nieuwe samenwerking aangaan. Dan komen er veel vragen op je af:

-Wat is de juiste bedrijfsvorm?

-Wat is de beste samenwerkingsvorm?

-Hoe ga ik het financieren; met eigen- of met vreemd vermogen?

-Hoe trek ik vreemd vermogen aan; via de bank of misschien crowdfunding?

-Hoe richt ik het fiscaal in?

-Hoe richt ik het administratief op een goede manier in?

-Waar en hoe moet ik mezelf op de loonlijst zetten?

-Hoe verdeel ik mijn managementvergoeding?

 

Numlock helpt je bij het maken van de juiste keuzes!

DeliaLouiseFotografie-92